Μπλε

Ποίημα του Παύλου Αβούρη

gallery thumb 1 gallery thumb 2 gallery thumb 3 gallery thumb 4 gallery thumb 5

Photowork by Αχαϊρευτος