gallery thumb 1 gallery thumb 2 gallery thumb 3 gallery thumb 4 gallery thumb 5

Performance-Action at the 15th International Architecture Exhibition, La Biennale di Venezia

gallery thumb 1 gallery thumb 2 gallery thumb 3 gallery thumb 4 gallery thumb 5

Photoperfomance by Eva Koliopantou + Stefanos Chandelis
Mylopotamos, Kythira, 4-7-2016