Ζώνη Μετάβασης, Transition Zone, Ανοσία

Complete video (1h) of Anosia's Transition Zone performance at Embros Theatre, on 28 March 2014.