Anosia project
Stefanos Chandelis | Eva Koliopantou | Lia Giannakou | Μαγδαληνή Κρυσταλλινού

camera: Christos Vougas
video: Giorgos Efthimiou

the light will stay on