Επιτάφιος 

Ποίημα του Παύλου Αβούρη

Inside (photos by Laurent Fabre)