gallery thumb 1 gallery thumb 2 gallery thumb 3 gallery thumb 4 gallery thumb 5

in "Happiness" exhibition ( Dimitris Halatsis curaiting)
Saturday June 11
IPSILON Publications
15 Tzavella Str., Exarchia
Back to Athens#4 2016

gallery thumb 3 gallery thumb 4 gallery thumb 5

Photowork by Giannis Misouridis
with Yorgia Karidi, Dimitra Aggelou, Eva Koliopantou, Antonis Vathis, Stefanos Chandelis