Photos by Io Papadopoulou

Anosia project
Stefanos Chandelis | Eva Koliopantou | Lia Giannakou | Μαγδαληνή Κρυσταλλινού

camera: Christos Vougas
video: Giorgos Efthimiou