ASFA BBQ Thursday 02.06.2016

Anosia's public space perfomance 3rd of 4 of
Non Grata’s "Utopic interventions" performances based on workshop
Eva Koliopantou, Stefanos Chandelis, Kaspar Rabby, Oliver Rull, Giorgos Efthimiou, Areti Efstathiou.
All photos by Salla Lahtinen