Issa Tamara,Tasos Stamou,Eva Koliopantou
All photos by Stefanos Chandelis.7-7-16