Anosia - Happy Family

Photowork by Giannis Misouridis
with Yorgia Karidi, Dimitra Aggelou, Eva Koliopantou, Antonis Vathis, Stefanos Chandelis

Anosia - Happy Family 2 Anosia - Happy Family 3