Anosia - layers

Layers-photo by AXA,with Eva Koliopantou