Giannis Misouridis

  • gallery thumb 1 gallery thumb 2 gallery thumb 3 gallery thumb 4 gallery thumb 5

    Photowork by Giannis Misouridis
    with Stefanos Chandelis, Dimitra Aggelou

  • gallery thumb 3 gallery thumb 4 gallery thumb 5

    Photowork by Giannis Misouridis
    with Yorgia Karidi, Dimitra Aggelou, Eva Koliopantou, Antonis Vathis, Stefanos Chandelis